Het is half mei dat betekent dat de Technische Commissie zich gaat voorbereiden op het nieuwe seizoen. Met alle door de overheid genomen maatregelen hopen we dat het nieuwe seizoen weer echt gevoetbald mag worden en de competitie vol enthousiasme van start gaat.

We hopen dat iedereen met plezier, zover de coronaregels het toe hebben gelaten, gevoetbald heeft dit seizoen. Maar mocht je toch willen opzeggen dan zijn hieronder de regels te lezen:

  • Opzeggen moeten uiterlijk 31 mei binnen zijn, dit kan alleen via ledenadministratie@vvophemert.nl. Opzeggingen na deze datum betekent contributieverplichting voor het komende seizoen.
  • Opzeggingen via trainers/ leiders zijn geen officiële opzeggingen.
  • Barbonnen/ boetes moeten voldaan zijn.
  • Materiaal moet ingeleverd zijn bij Henk van Hoeven (mobiel: 06-44648778).
  • Bij uitzonderingen/ bijzonder gevallen beslist het bestuur.

Sportieve groet, Het Bestuur