LIDMAATSCHAP

ZIN OM TE VOETBALLEN? 

Iedereen vanaf 4 jaar (m/v) kan & mag lid worden van onze vereniging. Je mag uiteraard eerst een paar keer komen meetrainen, waarna je lid kan worden van onze vereniging.

Heb je de afgelopen 5 jaar bij een andere vereniging gevoetbald, dan moet je een overschrijving aanvragen (zie verderop).

Vul het inschrijfformulier volledig en goed leesbaar in en lever dit in bij de ledenadministratie, per post (Kapelstraat 4, 4061 RC Ophemert) of per mail ledenadministratie@vvophemert.nl.
Vergeet ook niet de Privacy Verklaring
 te lezen. Bij de eerste training moet door het lid of ouder/verzorger de schriftelijke toestemming gegeven worden.

GEBRUIK VAN APP EN SPELERSPAS

Gebruik de voetbal.nl app om je gegevens correct te houden, dit is tegelijk je spelerspas (vanaf O13). Ben je nog geen 16, dan kunnen de privacy gevoelige gegevens alleen door de ouders/verzorgers gewijzigd worden. Voor alle informatie, kijk op Wedstrijden-KNVB.

DE ZAAL IN JANUARI EN FEBRUARI 

Bij slecht weer krijgt elk team in ieder geval 1x in de week de gelegenheid te trainen in de sportzaal van Huis op Hèmert in de maanden januari en februari. 

LEDENADMINISTRATIE

 

Per post naar:

Kapelstraat 6
4061 RC  OPHEMERT

Per mail naar:

ledenadministratie@vvophemert.nl

Vragen?

ledenadministratie@vvophemert.nl

CONTRIBUTIE 2023/2024

OVERSCHRIJVEN ALLEEN NOG DIGITAAL VIA NIEUWE VERENIGING ÉN VOOR 15 JUNI

Vanaf het seizoen 2016/2017 worden overschrijvingen digitaal verwerkt en wordt er niet meer met de formulieren gewerkt. Meld je aan via het inschrijfformulier, indien bekend met KNVB-nummer en mail of stuur dit naar de ledenadministratie (zie hierboven). De overschrijving wordt vervolgens digitaal aangevraagd en de vereniging waar je vertrekt wordt digitaal gevraagd de overschrijving te bevestigen. Als je contributie en eventuele boetes en barrekening betaald zijn, zal dat geen probleem zijn.

LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen van 1 juli t/m 30 juni, ook bij tussentijdse opzegging.

De nota ontvangt u via de leider van het team en dient binnen 2 weken betaald te zijn, contant of door overmaking naar Voetbalvereniging Ophemert, NL50 RBRB 0687 8003 31 o.v.v. contributie + naam lid.

OPZEGGEN

Opzeggen kan alleen schriftelijk of via mail en moet uiterlijk 31 mei ontvangen zijn door de ledenadministratie. 

De KNVB hanteert de uiterste datum van 31 mei voor het aanvragen van overschrijving of beëindiging van het lidmaatschap. Na 1 juni als lid bij V.V.Ophemert geregistreerd staan, betekent de contributieverplichting voor een nieuw seizoen.

Opzeggen moet dus vóór 31 mei en kan alleen rechtstreeks bij de ledenadministratie en niet via de leider.

Gemeentefonds voor jeugd

De overheid heeft regelingen om alle kinderen te kunnen laten sporten. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan de gemeente de kosten voor sporten voldoen. Voor meer informatie, zie https://welzijnwestbetuwe.nl/jeugdfondsen/

Zin om te voetballen?

Kinderen kunnen in principe vanaf 4 jaar aangemeld worden. Je mag een paar keer komen proeftrainen, daarna volgt de plaatsing in een team in overleg met de trainers.

Heb je de afgelopen 5 jaar bij een andere vereniging gevoetbald, dan moet je een overschrijving aanvragen (zie verderop).

Vul het inschrijfformulier volledig en goed leesbaar in en lever dit in bij de ledenadministratie, per post of per mail.
Vergeet ook niet de Privacy Verklaring te lezen. Bij de eerste training moet door het lid of ouder/verzorger de schriftelijke toestemming gegeven worden.

Sponsoring